Hallo

Basischool Munstergeleen is een  brede school waar we met z’n allen erg trots op zijn.

De brede school is voortgekomen uit een fusie tussen twee zelfstandig functionerende basisscholen.
Samen met MR en OV van beide scholen is er een nieuw schoolconcept geschreven dat de basis vormt voor onze  school.

Onze school  heeft vorm gekregen in een natuurlijke omgeving. Daarbij heeft de school een zeer open en transparant karakter.
Onze school is uitermate geschikt voor gedifferentieerd werken en de kinderen kunnen volop zelfstandig werken en eigen keuzes maken.

Samen met onze partners Spelenderwijs (peuterspeelzaal) en Biej de Handj (Buitenschoolse opvang) staan wij elke dag weer met veel plezier klaar voor uw kind!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA